Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 Reglement van inwendige orde

 Règlement d'ordre intérieur

 Internal rules

​​De volledige tweetalige tekst (met de bijlagen) van het reglement van inwendige orde van de Adviesraad voor Bioveiligheid kan in PDF formaat gedownload worden (laatste versie: 04/02/2019).
Le texte bilingue complet (avec les annexes) du règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif de Biosécurité est disponible en format PDF (dernière version: 04/02/2019).
 
The full text (including annexes) of the Internal rules of the Biosafety Advisory Council is available in French and Dutch, as a PDF File (latest version: 04/02/2019).